Ilikka ottaa kantaa Evoluutiota revoluution sijaan.

Taas valehdellaan ja väistellään vastuuta

  • Kyse ei ole Rädyn mielipiteestä, vaan siitä mitä laki sanoo tällä hetkellä.
    Kyse ei ole Rädyn mielipiteestä, vaan siitä mitä laki sanoo tällä hetkellä.

Nyt sosiaalista mediaa kuohuttaa Laura Rädyn henkilökohtaisena mielipiteenä tai ministerin linjauksena tarjoiltu näkemys terroristijärjestöön kuulumisen vaikutuksista sosiaalietuuksiin. Perussuomalaisten edustaja Mika Raatikainen teki aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Facebookissa leviääkin oheinen kuva jonka vaikutukesta kiitettävän moni onkin kuvitellut että asia olisi Rädyn päätettävissä, vaikka hän ainoastaan ministerin ominaisuudessa kommentoi asian lainsäädännöllistä puolta ja on täysin oikeassa. Vastauspuheenvuoro kokonaisuudessaan menee näin:

"Suomalainen sosiaaliturva perustuu pääosin vakinaiseen Suomessa asumiseen. Oikeus päästä sosiaaliturvan piiriin voi syntyä myös EU-lainsäädännön tai kansainvälisen sosiaaliturvasopimuksen kautta. Sosiaaliturvaan kuuluminen kirjallisessa kysymyksessä todetussa tilanteessa ratkaistaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain (1573/1993) 3, 3 a ja 4 §:n perusteella. Etuuskohtaisista myöntämisedellytyksistä säädetään kussakin etuuslaissa. Etuuden myöntäminen edellyttää sekä asumisedellytyksen että etuuskohtaisten myöntämisedellytysten täyttämistä. Terroristijärjestöön kuuluminen Syyriassa tai muualla ei ole peruste lakkauttaa Kelan myöntämien sosiaalietuuksien maksamista tällaiseen toimintaan osallistuvalta, tai hänen mukanaan ulkomailla oleskelevilta perheenjäseniltä.

Tilapäinen, lyhytaikainen oleskelu ulkomailla EU-alueen ulkopuolella ei vaikuta sosiaaliturvaan kuulumiseen. Suomessa asuva kuuluu ulkomailla oleskellessaan edelleen Suomen sosiaaliturvaan, kun ulkomailla oleskelun voidaan arvioida kestävän enintään yhden vuoden. Jos ulkomaille lähdettäessä voidaan todeta oleskelun kestävän yli vuoden, päättyy oikeus sosiaaliturvaan heti maasta muuttoon. Jos Suomeen paluun katsotaan tapahtuvan vuoden kuluessa, jatkuu etuuksien maksu pääsääntöisesti kuten jos henkilö oleskelisi Suomessa. Jos myöhemmin ulkomailla oleskelun aikana todetaan, että paluu Suomeen ei tule tapahtumaan yhden vuoden kuluessa, päättyy oikeus sosiaaliturvaan tällaisen olosuhdemuutoksen myötä.

Jotta Kela voisi arvioida ulkomailla oleskelun merkitystä sosiaaliturvaan, sillä on oltava tietoa siitä. Jos sosiaaliturvaan Suomessa asuvana kuuluva henkilö itse ilmoittaa Kelalle tilapäisestä enintään vuoden oleskelusta ulkomailla, tai tämä tieto välittyy Kelaan maistraattiin (väestötietojärjestelmään) tehdyn muuttoilmoituksen kautta, Kela seuraa henkilön paluuta Suomeen. Jos Suomeen paluuta ei voida todentaa, päätetään oikeus Kelan sosiaaliturvaan ja etuuksien maksaminen lakkautetaan. Jos sosiaaliturvaan Suomessa asuvana kuuluva henkilö ei itse ilmoita vakinaisesta tai tilapäisestä ulkomaille muutosta Kelalle, tai tämä tieto ei välity Kelaan maistraattiin (väestötietojärjestelmään) tehdyn muuttoilmoituksen kautta, voi etuuksien maksu myös perusteettomasti jatkua. Jos henkilö myöhemmin palaa Suomeen, voi ulkomailla oleskelu ja sen vaikutus sosiaaliturvaan jäädä kokonaan selvittämättä.

Työttömyysturvajärjestelmän tarkoituksena on turvata työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille korvaamalla työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä olevan aktiivisen työnhaun kannalta on merkityksetöntä, onko työnhakija Suomessa vai hakeeko hän työtä ulkomailta käsin. Suomen työmarkkinoilla oloa valvotaan siten, että TE -toimisto sopii työnhakijan kanssa yhteydenpidosta ja laatii työnhakijan kanssa konkreettisia työnhakuun ja työllistymisen edellytysten parantamiseen liittyviä toimia sisältävän työllistymissuunnitelman, jonka toteuttamatta jättämisestä sekä työstä tai työllistymistä edistävistä palveluista kieltäytymisestä seuraa työttömyysetuuden menetys. Ulkomailla oleskelu ei ole pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palveluista. Työnhakijan muuttaessa muuhun kuin EU- tai ETA-maahan Kansaneläkelaitos tutkii, voidaanko henkilöä edelleen pitää Suomessa asuvana, ja päädyttäessä kielteiseen lopputulokseen henkilöllä ei ole oikeutta Suomesta maksettaviin etuuksiin.

Yleisen edun mukaista on, että etuuksia myönnetään ja maksetaan ainoastaan silloin, kun niiden saamisen edellytykset täyttyvät kaikilta osin. Viranomaisten välinen ja tekemä yhteistyö luo edellytyksiä väärinkäytösten tehokkaalle torjumiselle. Viranomaiselle on myös mahdollista toimivaltaansa kuuluvissa asioissa ja säädetyin edellytyksin luovuttaa tietoja toiselle viranomaiselle, joka voi oman toimivaltansa rajoissa selvittää tarkemmin myöntämänsä etuuden perusteita ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin väärinkäytöksen estämiseksi."

Tällä hetkellä siis lain määrittämät oikeudet sosiaalietuuksiin eivät tunne sellaista perustetta kuin "kuuluminen terroristijärjestöön" ja tätä tietämättömyyttä perussuomalaiset käyttävät räikeästi hyväkseen. Näin he välttävät poliittisen vastuun ja samalla lietsomisensa taustalla varmistavat ettei heidän lakitekstiksi kelpaavaa ehdotustaan tulla kysymään. Näitä heillä ei ole tähänkään asiaan, mutta mitä äänestäjät eivät tiedä, se ei perussuomalaisia vahingoita vaan puolue rakentaa suosionsa yhteiskunnallisen tiedon puutteen varaan sekä peittelee etenkin sitä että heillä on oppositiostakin mahdollisuus vaikuttaa, jos olisi näkemystä millaiseksi haluaa lakia muuttaa.

Rädyn osinkoverokohun aikaan sekä Soini että Riikka Slunga-Poutsalo esiintyivät mediassa paheksumassa kilpaa että laki on moraaliton ja samoin sen mukaan toimiminen. Kysyin asiasta puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalolta sekä kuoroon yhtyneeltä puolueen lehden päätoimittaja Matias Turkkilalta heidän Facebook-seinillään että millainen lain pitäisi perussuomalaisten mielestä olla, että se ei enää olisi moraaliton. Molemmat osallistuivat keskusteluun edelleen, mutta sivuuttivat kysymykseni täysin. Nopeasti puolueen persubotit tulivat kommentoimaan kypsästi mm. puoluetaustaani, Rätyä, Kataista, Stubbia ja kaikkea muuta paitsi sitä millainen lain pitäisi olla jotta se olisi heistä oikeudenmukainen. Kaksi päivää myöhemmin koko osinkoveromölinä persuista hiljeni, jonka suhteen minulla on edelleen omat arvioni että kenties on tullut kentältä palautetta että sitä kun ronkitte niin loppuu puolueen taloudellinen tukeminen, kampanjointi ja äänestäminen. Olihan siinä Soinin lääkärivaimoon ja hänen kavereihinsa liittyviä arveluja, jotka myös juolahtivat mieleen.

Että sellainen "vaihtoehto", "muutosvoima", "protesti" ja mitä näitä on. Vertailun vuoksi kun Veikko Vennamo huomasi epäkohtia lainsäädännössä, hän tarttui niihin välittömästi kaikella tarmollaan. Soini on nimennyt Vennamon tärkeäksi esikuvakseen, mutta toiminnan perusteella näemmä lähinnä siksi että entiset SMP.n kannattajat säilyisivät uuden puolueen tukijoina. Samaa selkärankaa ei Jusulan sutkauksia syytävältä marionetilta löydy.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Jukka Mäkinen

Paniikkia oikealla kello kahdessa.

Käyttäjän ilikka kuva
Ilkka Partanen

Näemmä eräiden kun on mahdoton kiistää sisältöä, täytyy ryhtyä olettamaan kirjoittajan tunneperäisiä motiiveja. Jätän kommenttisi näkyviin joka tapauksessa. Saa hyvän käsityksen siitä keskustelun tasosta johon kykenet.

Jukka Mäkinen

Totuushan on se että hallitus voi antaa asetuksen tai ohjeistaa virkamiehiä, siten, että terroristiryhmiin kuuluville ei anneta edes oleskelulupaa, laitetaan vankilaan tms.

Lakeja kun voidaan perustuslakituomioistuimen puuttuessa Suomessa tulkita ihan miten valtaa pitävät haluavat. Näin on aina tehty tarvittaessa. Kyse on tahdosta ja halusta, ei yhtään mistään muusta.

Räty piiloutuu lakitekstin yhden pienen tulkinnan taakse, ainoastaan koska ei voi antaa asiaa puoltavaa lausuntoa, koska aloitteen tekivät persut. Mitään mitä oersut esittävät, ei voida hyväkstä, kunnes sitten muutaman vuoden kuluttua viilataan omia ohjelmia samaan suuntaan.
Näin oli aikanaan myös vihreiden tultua kartalle. Meni muutama vuosi ja kaikki puolueet alkoivat vihertää kuin keto keväällä. Nyt persut ovat samanlainen tulevaisuuden airut. Niitä ei voida hyväksyä vallan menettämisen pelossa, mutta politiikan suunnan muutoksiin he vaikuttavat pelkällä olemassaolollaan.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Satuinpa kommentoimaan tuota samaa kuvaa toisaalla.

"Hölmöltähän tuo ensi kuulemalla kuulostaa. Toisaaltta, jos Räty antoi virheellistä tietoa lain mukaan menettelystä, niin kannattaisi sitten vaihtaa avustajia.
Onneksi Suomessa sentään vielä pyritään toimimaan lakien mukaan. Jos laki tuottaa epäoikeudenmukaista toimintaa, sitten on muutettava lakia.Virkamiesten pitää kuitenkin noudattaa lakia. En haluaisi, että Jeesus enää ristiinnaulittaisiin huutoäänestyksen perusteella.
Niin, ei Räty mihinkään suosikkeihini kuulu, mutta joskus tuntuu siltä, että poliitikkojen sanomisista haetaan aina se kaikkein huonoin tulkinta."

Ikävä kyllä, tämä huutoäänestäminen yksittäisten epäkohtien ja puolitotuuksien pohjalta näyttää olevan erityisesti Perussuomalaisten suosima menettelytapa... Eivät nyt muutkaan varmaan täysin syyttömiä siihen ole mutta kuitenkin...

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Suomalainen työttömyyspäiväraha mukaan työnhakuun ulkomaille?
Työttömät työnhakijat voivat tietyin ehdoin saada suomalaista työttömyyspäivärahaa mukaan työnhakuun EU- tai Eta-maihin. Työtön työnhakija säilyttää oikeutensa työttömyyspäivärahaan enintään kolmen kuukauden ajan hakiessaan työtä EU-alueella, jos hän täyttää työssäoloehdon ja hänellä on oikeus työttömyyspäivärahaan.

Edellytyksenä on, että työnhakija on ollut Suomessa neljä viikkoa työttömänä työnhakijana ennen ulkomaille lähtöään. Henkilö, joka on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan (500 pv), ei voi saada sitä työnhakuun ulkomaille.

Ennen lähtöä työnhakijan tulee pyytää Kelan toimistosta tai työttömyyskassasta todistus oikeudestaan työttömyysturvaan Suomessa (lomake U2). Siinä maassa, johon työtön työnhakija lähtee töitä etsimään, tulee hänen ilmoittautua paikalliseen työvoimatoimistoon viikon kuluessa maahan saapumisesta.

Jos työtä ei ole löytynyt kolmen kuukauden kuluessa, pitää työnhakijan palata Suomeen tai hän menettää oikeuden suomalaiseen työttömyyspäivärahaan.

http://www.norden.org/fi/sinun-pohjolasi/tyoeskent...

Alle vuosi ulkomailla eli tilapäinen muutto ulkomaille
Jos tarkoituksenasi on muuttaa ulkomaille alle vuodeksi eli tilapäisesti, kuulut ulkomailla oleskelusi ajan yleensä Suomen sosiaaliturvaan ja olet oikeutettu Kelan etuuksiin.

Yli vuosi ulkomailla eli vakinainen muutto ulkomaille
Jos taas tarkoituksenasi on olla ulkomailla yli vuoden ajan, muuttoasi pidetään vakinaisena, jolloin oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan päättyy useimmissa tapauksissa muuttoajankohtaan.

Jos alun perin alle vuodeksi eli tilapäiseksi suunniteltu ulkomailla oleskelu kestääkin yli vuoden eli muuttuu vakinaiseksi, päättyy oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan olosuhteiden muutoksesta lukien. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.

Töihin toiseen EU-maahan?
Jos lähdet töihin toiseen EU- tai Eta-maahan, siirryt työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin, vaikka työskentelysi kestäisi alle vuoden. Lue lisää ulkomailla työskentelevien sosiaaliturvasta kohdasta Työntekijänä ulkomaille.

http://www.kela.fi/muutto-ulkomaille

Siinä on yksinkertaisesti nähtävissä,mitä tarkoittaa laki sos.turvasta,ja työttömän oikeuksista.Terroristijärjestöön lähteminen ei täytä työnhakukriteerejä,se on varma.Siitä voi olla montaa mieltä sosiaaliturvan suhteen,maksetaanko sitä ulkomaille turvaamaan terroristijärjestöön kuuluvan elintaso.Sosiaaliturvaa on myös työttömyysturva,joten terrosistiksi lähteminen tuskin täyttää missään tapauksessa työnhakua,ja sen maksamisen edellytyksiä.

Käyttäjän ilikka kuva
Ilkka Partanen

Hieno postaus asian vierestä. Kysymys on siitä onko tuet katkaistava siksi että henkilö lähtee ulkomaille, oletettavasti vaikkapa jihadistiksi ja tällä hetkellä laki ei tällaista mahdollisuutta tunne. Lakeja voi muuttaa ainoastaan eduskunnassa, mutta tätä mahdollisuutta suurin oppositiopuolue perussuomalaiset ei osaa käyttää. Toki mutinaa riittää milloin mistäkin.

Monikohan perussuomalaisten kannattajista (tai kansanedustajistakaan) tietää että heidänkin puolueellaan on mahdollisuus tehdä eduskunta-aloite, johon jos saa 101 allekirjoitusta niin se rinnastuu hallituksen esitykseen ja tulee käsittelyyn sen mukaisesti? Tällä asialla olisi mahdollista helposti saada tuo raja ylitettyä ja lakimuutos läpi nopealla aikataululla. Tosin se vain vaatisi sen että perussuomalaisilla olisi jokin ehdotus millaiseksi lakia pitäisi muuttaa. Sitä heillä ei ollut osinkoverojenkaan suhteen, vaikka jupinaa riitti silloinkin. Ei heillä ole näkemystä oikeastaan mihinkään asiaan, kunhan mesovat kuin mitkäkin torijuopot.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

En veikkaisi kuintenkaan Rädylle pitkää ja loistavaa uraa politiikkona. Hän voisi aivan hyvin kollegansa Päivi Räsäsen kanssa palata lääkärin töihin.

Jukka Mäkinen

Taitaa tuo kuitenkin pärjätä. Pyrky on lähes väyrysmäistä tasoa ja siskot tukevat.
Itse kyllä toivon ettei pärjäisi, moraali kun on jonkin verran kyseenalainen.

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

Minä olen kuitenkin aivan samaa mieltä blogistin kanssa. Räty on oikeassa, koska hän on kokoomuslainen. Me emme ole koskaan nähneet kokoomuslaista poliitikkoa, joka olisi jollain tavoin ollut väärässä.

Siis Laura Räty on oikeassa. MOT.

Käyttäjän ilikka kuva
Ilkka Partanen

Eipä ollut sen arvoinen kommentti että olisi kannattanut tulla katsomaan mitä uusia kommentteja löytyy tuon blogialustan ilmoituksen mukaan.

Syyttely kehäpäätelmästä juontanee juurensa että tuo on ainoa virheellisen päättelyn muoto jonka tunnet ja hokema hienosti muuneltu jostain Suomi24:n tai Hommafoorumin keskustelusta. Jos osaisit ihan oikeasti lukea tai piittaisit lukemastasi, niin joutuisit tajuamaan että ministeri ainoastaan tulkitsee lakia, muutokset säätää eduskunta ja ministeri voi sitten aloitetta tai esitystä käsitellessä tuoda mielipiteensä julki myös äänestyksessä.

Mikseivät perussuomalaiset tee aloitteita epäkohdista joita nostavat esiin on minulle noin muuten täysi arvoitus, joskin eräs selitys voi olla etteivät he oikeasti omaa näkemystä mikä olisi oikea tapa toimia. He vain vastustavat kaikkia muiden ehdotuksia.

Perussuomalaisilla toki on linja sikäli että Halla-aho teki maahanmuuttopoliittisen ohjelman, Putkonen toi kainalossaan Metalliliiton ilmasto-ohjelman, Paavi saneli perhekäsityksen vastaamaan purkkamainosta ja loppuihin asioihin puolueella ei ole selkeää näkemystä.

Toimituksen poiminnat