Ilikka ottaa kantaa Evoluutiota revoluution sijaan.

Kaikki blogit puheenaiheesta Moniarvoisuus

Moniarvoisuus on mahdollisuus

Sana ”postmoderni” tuli minua vastaan ensimmäisen kerran yliopistossa syksyllä 2008. Olin tuolloin aloittanut opintoni Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja saanut kuulla, kuinka vaarallinen paikka tiedekunta oli nuorelle kristitylle. ”Aloitti Hengessä, lopetti Helsingissä” oli slogan, jota viljeltiin varsin aktiivisesti tietyissä piireissä.

Moniarvoisuutta Koillismaan elinkeinopolitiikkaan

Kirjoituksessa ”Kaikki puolueet juurilleen!” (KS 23.3.2015) koin Seppo Ervastin heittäneen ivakirveen kohti kirjoitustani ”Palaa juurillesi, Kansallinen kokoomus” (KS 10.3.2015). Kuitenkin hänen kirjoituksensa huolellisesti luettuani vakuutuin hänen myöntäneen, että kokoomus on erityisesti päättyneen vaalikauden ja Kataisen-Stubbin kokoomushallituksen aikana ajautunut kauas perinteisistä arvoistaan ja Suomen kansallisen edun vaalimisesta.

Arvoni eivät ole kaupan!

Sain vastikään pyynnön ottaa kantaa Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton arvoihin, jotka ovat moninaisuus, radikaali rakkaus sekä dialogisuus. Pohtiessani näitä teemoja hoksasin, miten ne nivoutuvat arvoihin, jotka muodostavat oman elämäni ja työni perustan.

Mitä nämä arvot siis merkitsevät minulle henkilökohtaisesti, ja miten ne näkyvät poliittisessa toiminnassani?

Arvoliberalismi, poliittinen liberalismi ja aito moniarvoisuus

Yhteisten asioiden hoitaminen (politiikka) ei voi olla oikeutetusti loputtoman moniarvoista, vaan kohtuuttomille käsityksille on asetattava rajansa. Samalla tarvitaan kuitenkin valmiutta ymmärtää hyvinkin monenlaisia arvomaailmoja taustakatsomuksineen. Mitä vaikeampi kysymys on kohdattavana (kuten tasa-arvoinen avioliittolaki), sitä tärkeämpää olisi pitää kiinni näistä molemmista pyrkimyksistä.

 

Tapetaanko moniarvoisuus koulujen aamunavauksista?

Tuskin on taistelu Suvivirrestä päättynyt, kun ”uskonnottomat” ovat käyneet koulujen aamunavausten kimppuun, nyt Yleisradion peruskoulujen rehtoreille suuntaaman kyselyn vauhdittamana. Selvityksen mukaan 90 prosentissa kyselyyn vastanneista kouluista pidetään uskonnollisia aamunavauksia, tosin harvemmin kuin kerran viikossa. Osallistumisesta vapaat ovat perustuslakiin vedoten ne, jotka eivät halua osallistua tähän uskonnonharjoitukseen. Heille on ”oma tila” omaa yksilöllistä aamunavausta varten.

Suvivirsi ja jouluevankeliumi yhdistävät sukupolvia

Minusta Suvivirsi ja jouluevankeliumi ovat osa suomalaista kulttuuria, jotka yhdistävät sukupolvia. Minusta ne eivät ole varsinaista uskonnon harjoittamista, vaan seremonioina osa kulttuuriperintöämme. Minusta kaikissa kouluissa tulisi näistä perinteistä pitää kiinni.

 

Kristillinen arvo- ja kulttuuriperintö ovat niin vahva osa suomalaisuutta, että on perusteltua julkiselta vallalta suojella myös uskonnonvapautta ja uskonnonharjoitusta. Kristillisten perinteiden toteutuminen myös osaltaan luo pohjaa suvaitsevaiselle ja monikulttuuriselle yhteiskunnalle.

 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä